Koordynatorzy ruchu:

Andrzej Nędzusiak
Małgorzata i Jerzy Rycharscy
Bogdan Olechnowicz
Wiesław Ziemba

Nasze cele:

Celem Ruchu PDJ jest wzbudzanie pasji dla Boga i przygotowanie do zebrania żniwa w Polsce.
Polska dla Jezusa ma być platformą rozwoju służb w kościele.

Wierzymy, że nasz kraj zostanie zdobyty dla Chrystusa przez zwycięski Kościół – współpracujące ze sobą całe Ciało Chrystusa, dlatego przekraczamy bariery wyznaniowe.

Wierzymy, że do uzyskania Polski dla Jezusa niezbędna jest intensywna modlitwa, dlatego
stworzyliśmy sieć modlitwy, która trwa 24h na dobę 7 dni w tygodniu koordynowana przez siedem ośrodków w większych miastach Polski.

Wierzymy, że żniwo zostanie zebrane, gdy wszyscy wierzący będą czynić ludzi uczniami, dlatego współpracujemy z różnymi kościołami przy wypełnianiu Wielkiego Nakazu Misyjnego.

Wierzymy, że do zebrania żniwa potrzebne jest biblijne przywództwo i wyposażenie wierzących,
dlatego pracujemy nad kształtowaniem nowego pokolenia liderów i przygotowaniem świętych do służby.

Aktualności